SOS dětské vesničky

Nezisková organizace, která si mě získala svojí prací v oblasti pomoci dětem. SOS dětské vesničky začali rozvíjet své portfolio služeb od roku 2013 masivním způsobem. Největší výzvou bylo informovat veřejnost o rozvíjejících se aktivitách organizace, tak aby SOS dětské vesničky přestaly být vnímány jako ty “lepší dětské domovy”.

V organizaci jsem byl součástí fundraisingového týmu, kde každý byl opravdu specialista na svoji oblast. Moje práce v organizaci byla opravdu rozmanitá. Mohl jsem se realizovat v mnoha směrech. Například jsem měl na starosti rozvoj online strategií a poskytování technických řešení pro online fundraising. Jako implementace CRM s platební bránou, nástroji pro emailovou rozesílku, tvorbu emailových šablon, darovací formuláře, kodovani kampaňových landing page, nákup bannerových ploch a v neposlední řadě správu inzertních systému Adwords.

Analytické oddělení na centrále ve Vídni mě zase dokonale vycvičilo v plánování a reportování. Kde jinde by se měli více hlídat ROI a payback time než v neziskové organizaci. Avšak za největší přínos práce pro SOS dětské vesničky považuji zjišťění, že pomoc dětem, které to potřebují, je naše investice do budoucnosti.

Tak snadno se to nepozná

Multichannel kampaň na osvětu týrání dětí. První rok kampaně byl zaměřen čistě fundraisingově. Druhý rok probíhala osvětová činnost. Měl jsem na starosti online část kampaně. Zajištění tvorby kreativ dle master vizuálu, koderské práce na landing page, tvorba media plánu, koordinace spolupracujících agentur (RTB) a analýza a vyhodnocování na denní bázi.

Podpora pravidelného dárcoství “Baletka”

Vytvoření online strategie podle kreativního konceptu vytvořeného spolupracující agenturou. Projektové řízení na tvorbě darovací stránky. Zajištění tvorby veškerých kreativ. Mediální plánování a nákup mediálních ploch. Vyhodnocení jednotlivých akvizičních kanálů a hledání prostoru pro potenciální růst.

Základní data o kampani si můžete přečíst zde (EN).

tvorba webu | správa webu | HTML emailové šablony | Google Analytics | implemetace CRM | mediální plánování | online kampaně | PPC | Adwords | Sklik | Facebook | HTML5 bannery | SEO | projektové řízení