ScreenPro FH

ScreenPro FH Project je mezinárodní projekt na zlepšení komplexní péče – screeningu, diagnózy a léčby familiární hypercholesterolemie.

Tento projekt sdružuje lékařské specialisty a špičky ve svém oboru na familiární hypercholesterolemie ze střední Evropy, východní Evropy a střední Asie. Projekt si klade za cíl zlepšení životní situace pacientů s diagnostikovanou familiární hypercholesterolemií pomocí šíření povědomí o tomto vzácném onemocnění a hlavně si projekt klade za cíl vytvoření nadnárodní lékařské databáze pro lepší diagnostiku a léčbu onemocnění.

www.screenprofh.com

projektové řízení | wireframes | tvorba webu | UX | SEO